Leven we in een gesimuleerde realiteit?

Sessie nr. 11 van 25 september 2023 -Nederlandse versie– Origineel in het Frans.

Locatie: Mezzaverde in Spanje.

Opmerking Wivine:

Het volgende is een e-mailgesprek tussen mij en iemand in onze groep die ik Aristoteles zal noemen. Veel van mijn vragen wachten nog steeds op antwoord, maar er is mij verteld om dit op het internet te plaatsen, om het met anderen te delen. Dan kan erover nagedacht worden en komen er vragen op die de Hemelsen rechtstreeks zullen beantwoorden (indien mogelijk) of onrechtstreeks via mijn sessies of andere bronnen.

Ik kijk wel eens naar video’s op YouTube waarin ik geïnteresseerd ben, zoals nieuws dat niet op onze nationale televisie te zien is, of waar ze vanuit een beperkt perspectief over praten. Ik doe ook onderzoek naar bepaalde wetenschappelijke ontdekkingen waar nooit over gepraat wordt die vaak in het Engels zijn.

Ik heb altijd een probleem gehad met de Engelse taal. Ik voel ze niet aan, vermijd om het te spreken en erin te schrijven. Heb nooit kunnen uitleggen waarom. Ik schijn blijkbaar een uitzondering te zijn. Heb liever dat de niet-Engelstaligen mij in hun eigen taal aanschrijven, dan voel ik beter de gedachte aan die achter de woorden ligt. Met google vertaler of een andere vertaler is dat tegenwoordig geen probleem. Toch zijn er velen die dat niet willen doen. Ze willen absoluut in het Engels blijven communiceren. Waarom?

Aan de andere kant hou ik van Latijnse talen – Frans – Italiaans – Spaans – Portugees en Germaanse talen. Uiteindelijk ontdekte ik dat er talen zijn die een grotere woordenschat hebben om bepaalde geestelijke concepten uit te drukken. Duits en Russisch maken er deel van uit. Ik kan alleen West-Europese talen met elkaar vergelijken. Ik weet dit over het Russisch van inmiddels overleden mensen die Russische teksten wilden vertalen en mij vertelden dat in hun taal niet altijd de woorden bestonden om bepaalde geestelijke concepten correct te vertalen vanuit het Russisch.

Aristoteles weet hoe woorden van een video om te zetten in tekst in een Word-document. Zodra ik de tekst ontvang, begin ik met de vertaling naar het Frans of Nederlands. Hierdoor kan ik de tijd nemen om goed te begrijpen waar het over gaat, en wel in een taal die ik goed ken. Dit alles afgewisseld met kleine meditaties om verduidelijkingen en richtlijnen te ontvangen van mijn hemelse leiding. Omdat het altijd hetzelfde probleem is: wat willen ze dat ik begrijp om mijn vragen te kunnen beantwoorden???

De afgelopen dagen had ik hem 3 video's tegelijk gestuurd, waarvan ik de transcripties in het Engels ontving. Hij had ze niet allemaal bekeken. Een gepensioneerde als ik heeft daar natuurlijk meer tijd voor en hij moet er ook belangstelling voor hebben. Hoewel hij me elke keer een kleine commentaar geeft.

Het is dit laatste gesprek per e-mail dat hieronder wordt weergegeven.

--------------------------------------------------------------

Aristoteles: Ik luister heel graag naar Duits, ook al versta ik het niet.

Wivine: Onze ziel begrijpt altijd alles, in gelijk welke taal, zelfs als we de taal niet kennen. Hier is zeker een verklaring voor.

Aristoteles: Voordat ik zelfs maar naar de video's keek, kwam er een gedachte in mijn hoofd dat zeker voortkomt uit mijn opleiding als computerwetenschapper.

Het menselijk bewustzijn is als een computerbesturingssysteem en ons brein/lichaam is de hardware. Ik had dezelfde perceptie toen ik Het Urantia Boek las. Wat betreft de aard van de Gedachtenrichter: als we een analogie maken met computers, is deze vergelijkbaar met antivirussoftware met beheer op afstand. Deze definitie is misschien niet passend, maar vanuit computationeel oogpunt wel zinvol.

Wivine: Dat is interessant wat je zegt! Natuurlijk moet je hiervoor verstand hebben van computers – maar de vergelijking is absoluut niet slecht.

In feite proberen ZE ons al deze niet-materiële concepten te laten begrijpen via vergelijkingen uit ons materiële leven – en het is voor iedereen anders. Wetenschap heeft zijn eigen aanpak, ancestrale religies hebben hun aanpak, computergebruik heeft zijn eigen aanpak, enzovoort.

Ik kreeg 15 jaar geleden te horen dat ik niet moest praten over wat ik geloofde, om mensen gewoon te vertellen dat ze naar binnen moesten gaan, in hun hart. Omdat het daar is waar de Melchizedeks, de Engelen, de Geestelijke gidsen en natuurlijk de Grootse Leraar van al - de Gedachtenrichter - elke ziel individueel instrueren. Met als gevolg dat op een gegeven moment iedereen hetzelfde op zielsniveau zal begrijpen en dus ook op materieel menselijk niveau. Het maakt niet uit vanuit welk religieus standpunt, opleiding, etniciteit, omgeving en leeftijd men begint.

Ze leggen iedereen alles op een andere manier uit, zodat iedereen het op zijn eigen manier kan begrijpen.

Dit kan interessante controverses en discussies opleveren onder mensen die op geestelijke zoektocht zijn. Debatten die ons geestelijk kunnen verheffen als we naar de andere luisteren omdat er in het uitdrukken van die geestelijke kennis uiteraard verschillen zullen zijn. Daarom is het verstandig om naar overeenkomsten te zoeken. Om uiteindelijk te begrijpen dat, hoewel we het verschillend uitdrukken, we over hetzelfde spreken en geloven. Op een paar details na natuurlijk, het zal nooit 100% hetzelfde zijn.

Het kan ook tot boosheid of wantrouwen leiden als we niet openstaan voor het standpunt van de ander, omdat we zo overtuigd zijn van onze eigen waarheid dat we dwangmatig de ander willen overtuigen tot zelfs hun geloof willen vernietigen.

Het kan zelfs uitdraaien, en dat is ook ooit gebeurd, tot een gekristalliseerde en gepolitiseerde godsdienstoorlog.

Van waar komen atheïsme en scepticisme? Evenals de nieuwe materialistische visies en filosofieën die voortkomen uit de gedachten van extreem rijke mensen, rijker dan de staat en de regering waarin zij leven, van waaruit zij opereren om de hele wereld te overtuigen?

Het is allemaal niet nieuw. Het zijn steeds wederkerende patronen die men ontdekt als men belangstelling heeft voor geschiedenis. Of liever gezegd : de geschiedenis achter de geschiedenis.

Zelfs het idee van een nieuwe Wereldtaal te ontwikkelen, namelijk het Engels – om een Nieuwe Wereldorde te scheppen zou al van in de 15de eeuw in de geest van Europese industriëlen zijn ontkiemd. ‘Engels’ zou een door de mens ontwikkelde taal zijn die niet meer is afgestemd op de goddelijke frequentievibratie gebruikt voor de schepping van de universums. Namelijk op de taal van God. Taal =klank en klank = elektromagnetische frequenties. God heeft alles geschapen met het gesproken woord. Taal is creatief en onze spraakorganen zijn onze instrumenten om creatief te zijn, net als God.

De oude talen zoals het Sanskriet, Aramees en Hebreeuws waren heilig omdat men bij het uitspreken ervan een goddelijke onderlinge communicatie en verbinding had. Dit is in de Engelse taal verdwenen waardoor het een taal is die de mens ergens van zijn goddelijkheid afsnijd, zijn goddelijkheid doet vergeten.

Dit zou aan het begin van de 16e eeuw zijn bekokstoofd om uiteindelijk aanleiding te geven tot de King James Bijbel vertaald in het Engels in 1611, uit oude Hebreeuwse teksten en andere oude talen. Voor het geval u het nog niet wist: Deze ‘officiële’ King James Bijbel verspreidde het Engels door het hele Britse Imperium – inclusief Noord-Amerika.

Alhoewel het plan niet volledig gelukt is, is het Engels momenteel de communicatietaal tussen de wetenschappers over de hele wereld, inclusief de IT-wetenschappen. Het is de tweede taal geworden in alle Europese landen, en waarschijnlijk in een groot deel van de wereld.

Nu hebben we de media, het internet met zijn sociale netwerken, maar voorheen, waren het de religieuze geschriften, het theater en de troubadours die als media fungeerden en er werd toen ook veel gereisd. Het duurde alleen wat langer dan nu. Europese vorsten trouwden eeuwenlang met elkaar om economische en politieke banden te smeden. Ze bezochten elkaar ook regelmatig, met of zonder hun leger.

Dan werd in het begin van de 20ste eeuw alle uitgezonden muziek op a440Hertz uitgezonden, wereldwijd. Die frequentie plaatst een scheiding tussen het brein en het hart. Dit zou voorkomen dat de mens een natuurlijke transcendentale geestelijk ervaring kan beleven, omdat er hiervoor een verbinding moet bestaan tussen het hart en  het brein.

Ongelooflijk is het niet? Wat er allemaal is geprobeerd om ons onder de duim te houden. Van onze goddelijke oorsprong te verwijderen. Nu, bang hoeven we er niet meer om te zijn. Komt allemaal in orde. De grote middelen zijn daar en we weten wat we moeten doen.  

Aristoteles: In het Urantia Boek staat dat het de Geestelijk wereld is die werkelijk reëel is, en dat de materiële wereld dat veel minder is. Dit is waarschijnlijk wat de Hemelsen ons proberen mede te delen via deze video’s die vertellen over het feit dat we in een ‘gesimuleerde realiteit’ leven, in een onwerkelijke wereld die we naar believen kunnen veranderen, maar we zijn vergeten hoe we dat moeten doen.

Wivine: deze “simulatie” stelt ons in staat om allerlei ervaringen op te doen, om onszelf te verbeteren via de verbinding van ons hart met ons menselijk bewustzijn. Om te leren scheppen zoals de Eerste Goddelijke Bron en Centrum alles heeft geschapen. Wij inclusief. God schiep ons naar Zijn Geestelijk Beeld door ons te voorzien van een fysiek lichaam en een fysieke omgeving waarin we onze ziel kunnen laten groeien door geleefde ervaringen. Dit alles in een veilige omgeving, zodat we de hele schepping niet kunnen vernietigen met buitensporige hoge mentale machten waarvan we de volledige kracht niet kennen en nog minder over de nodige moraal en ethiek beschikken die hiervoor nodig zijn. Een beetje alsof je een kind gevaarlijk wapens geeft die het zal gebruiken om te zien wat het doet, zonder zich zorgen te maken over de gevolgen.

Dit is wat deze nieuwe takken van de wetenschap proberen aan te tonen dankzij hoogstaande wiskundigen die een nieuwe woordenschat hanteren dat zij zelf definiëren. Dat laat de wetenschappers toe zich te uiten en te communiceren met een gemeenschappelijk vocabulaire over de onderwerpen en bevindingen van deze nieuwe onderzoeken. Woordenschat die ook wij zullen gaan hanteren.

Dit weerhoudt hen er niet van om het vaak oneens te zijn als ze afwijken van ‘exact wetenschappelijk onderzoek’ en zich lanceren in nieuwe wetenschappelijke theorieën.

Rampzalig wordt het als hun nieuwe ontdekkingen oude theorieën, die de vorm hebben aangenomen van 'dogmatische, gepolitiseerde wetenschappelijke religies', radicaal omverwerpen. Dan is het regelrechte oorlog tussen de aanhangers van de oude theorie en die van de nieuwe die ze zullen proberen het zwijgen op te leggen, belachelijk maken en soms nog veel erger. Totdat steeds meer wetenschappers over de hele wereld tot dezelfde conclusies komen en dan worden de wapens neergelegd.

Wat nog erger is, is dat er via de media “valse wetenschappen” worden verspreid voor duistere politieke en financiële belangen. En er zijn wetenschappers die daar in meespelen. Het gebeurt ook dat een onbekwame wetenschappelijke journalist die een wetenschappelijk publicatie verkeerd begrijpt foutieve informatie de wereld instuurt.

Geraak er maar aan uit. Dus wees voorzichtig en controleer het allemaal na om uw eigen opinie te vormen.

Het Urantia Boek zegt dat exacte wetenschappen bestaan als objectieve ondersteuning van de levende persoonlijke religie.

Internetdefinitie: - De exacte wetenschappen, harde wetenschappen, zuivere wetenschappen of fundamentele wetenschappen zijn disciplines die afhankelijk zijn van observatie en experimenten om kennis te creëren en waarvan de inhoud kan worden gesystematiseerd met behulp van wiskundige taal.

De ‘levende religie’ en de ‘exacte wetenschappen’ hebben één ding gemeen: een zoektocht naar Waarheid. Zoeken naar wat je niet weet, het te ontdekken.

Het is duidelijk dat nieuwe ontdekkingen onze religieuze en wetenschappelijke overtuigingen op hun grondvesten kunnen doen daveren. We moeten onze meningen en overtuigingen veranderen om nieuwe geestelijke of wetenschappelijke kennis volledig te omarmen.

Het vergt moed en eerlijkheid.

Je hebt geen tussenpersoon nodig om vooruit te komen in een persoonlijke Levende Religie, alleen een paar wegwijzers die je vertellen: het is deze kant op.

Wanneer je het pad van de ‘levende religie’ bewandelt, door je innerlijke geestelijke begeleiding te volgen, zul je nieuwe geestelijke concepten en waarheden ontdekken die je zullen dwingen je oude overtuigingen opzij te zetten, in het ergste geval de vuilnisbak in.

Als je dit niet doet, zal je persoonlijke ‘levende religie’ een gekristalliseerde, stagnerende religie worden die niet langer zal evolueren.

Jouw keuzes! Jouw leven ! Jouw zielsevolutie!

Wat een prachtig avontuur, nietwaar? Je hoeft niet eens je sociale en familiereligie te veranderen, je te laten dopen in een andere godsdienst, een zogezegde nieuwe spirituele naam te krijgen, wijze goeroes of priesters te betalen. Je hebt alles zelf in de hand.

Je hoeft het zelfs niet van de daken te schreeuwen. Als jij een stap hoger klimt, dan klimt heel de wereld een stap hoger. Dat werkt exponentieel. Hoe meer er die stap zetten, des te sneller zal de mensheid geestelijk evolueren. Hoe meer vrede en welvaart er zal heersen.

De Meester van je leven en zielsevolutie dat ben jij! Jij bent hiervoor verantwoordelijk en jij alleen.

Om je daarin bij te staan staat een heel leger geestelijke helpers ter jou beschikking, op jou te wachten! Wat willen we nog meer?

Wij zijn allemaal Goden in wording. God heeft ons alles gegeven. Zoek en je zult vinden. We hebben zeker en vast creatieve mogelijkheden en hebben zeker en vast invloed op onze omgeving. Iedere gedachte bezit een ‘energie’ die goed of kwaad kan verrichten, aan jezelf en aan anderen. De meeste mensen beseffen dat niet eens.

Hoe meer we de Wijsheid van ons God Fragment benaderen, hoe meer we liefhebben als God, hoe gemakkelijker het wordt om onze omgeving te veranderen of de realiteit waarin we leven.

Wees er je van bewust dat je hoe langer hoe meer gaat ondervinden wat dat werkelijk inhoudt voor jezelf en het welzijn van allen.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

https://www.mezzaverde.com

Voor de definities van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.